Kulturní kalendář 2010

aneb kdy a proč se vydat do Kouřimi

Aktuální kalendář akcí v Kouřimi zde

Kalendář akcí Muzea lidových staveb v Kouřimi 2010

13.února Masopust držíme, národopisný pořad
20.března Vynášení smrti, ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY
Na svatého Řehoře, národopisný pořad
3.dubna Chození s Jidášem, národopisný pořad
4.dubna Před pomlázkou, národopisný pořad
22.května Letnicové slavnosti - máje na Kokořínsku, národopisný pořad
31.května VII. Dětský pohádkový týden, až do 4.června
10.července Trh chráněných dílen a Město bez bariér
bohatý kulturní program, zpřístupnění památek města handicapovaným
21.srpna Slavnosti lidových řemesel, národopisný pořad
9.října Svatohavelské císařské posvícení, národopisný pořad
4.prosince Tajemné postavy adventu, národopisný pořad
5.prosince Svatomikulášské obchůzky, národopisný pořad
18.prosince Půjdem spolu na koledu, národopisný pořad
19.prosince Mi ti přinášíme Štědrého večera, národopisný pořad

Všechny národopisné pořady se konají od 10.00 do 16.00