Muzeum Kouřimska

aneb kam ústí tajné chodby

Turistické informace: Otevírací doba, vstupné, kontakt

Pod Kouřimí – malebným a přátelským městečkem s hradbami, kostelem a zvonicí – se nachází tajemná spleť podzemních prostor. Toto neprozkoumané mraveniště chodeb ústí do suterénního podlaží Staré radnice. Budova, jejíž zdi jsou svědky historických vzestupů i pádů města už od 14. století, dnes funguje jako sídlo Muzea Kouřimska. Nemusíte být zrovna zapálenými milovníky dějepisu, aby vás zdejší expozice, zahrnující například interaktivní model Kouřimi v roce 1400 nebo hrobové nálezy staré víc než tisíciletí, nadchla.

Bez papírování to nejde

Co znamená byrokracie věděli naši předkové moc dobře už před sto lety. Ještě než Muzeum Kouřimska vůbec začalo fungovat, byl zřízen Spolek pro zřízení okresního muzea v Kouřimi. Po zahájení činnosti vznikla Okresní muzejní jednota a teprve když byly všechny potřebné dokumenty sepsány a podepsány, začalo se se shromažďováním cenností.

Expozice, dokumentující historický vývoj na Kouřimsku, zprvu sestávala z darů místních občanů a archeologických nálezů, věnovaných chlapeckou školou. Právě v kabinetu tohoto ústavu byla poprvé výstava představena veřejnosti. Pak se přesunula do zasedací síně Občanské záložny, později do jedné z bašt městského opevnění a do Okresního domu. V budově Staré radnice sídlí muzeum od roku 1964. A i když byla za druhé světové války sbírka značně ztenčena, dnes je expozice Muzea Kouřimska atraktivnější než kdy dřív.

Od hradiště ke královskému městu

V Muzeu Kouřimska se přesunete v čase daleko do historie. První část stálé expozice představuje stejně jako před lety archeologické nálezy ze slovanského hradiště Stará Kouřim, které podle pověsti založil Lech, bratr legendárního Praotce Čecha. Trojrozměrné modely dokumentují vývoj opevnění od jeho vzniku až do 10. století, kdy bylo opuštěno. Jaká móda vládla tehdejšímu světu je patrné ze šperků, nalezených v hrobech. Muži si zas potrpěli na zbraně a ve výstavě nechybí ani užitá keramika.

Novější část expozice, příhodně nazvaná „Kouřim a Kouřimsko ve středověku“, byla v prvním patře Staré radnice otevřena roku 2004. Dobové interiéry místností tvoří dechberoucí kulisu k výstavě, dokumentující vývoj regionu od konce 10. století po rok 1450. První část s keramikou, železnými a kostěnými nástroji, mincemi a fotografiemi reprezentuje období raného středověku. V části druhé, představující vznik a rozvoj královského města Kouřim, pochopíte, jak rozdílné byly životy tehdejší šlechty a poddanstva. Skleněné číše a poháry v kontrastu s prostými předměty, nutnými k denní práci na venkově, jsou dobrým příkladem.V roce 2006 byly otevřeny další navazující expozice, které jsou zaměřeny na vývoj města až do roku 1850. Malá část expozice je věnována cechům.

Ještě se rozhlédnout kolem…

Až si budete zaujatě prohlížet expozici, doplněnou texty, mapkami a fotografiemi, přenesete se o pár století zpátky v čase a docela zapomenete, že jste na rodinném výletě v 21. století, může se stát, že nakonec přehlédnete, kde se to vlastně nacházíte. Doporučujeme nepřehlížet – a rozhlédnout se kolem. Budova Staré radnice, postavená ve 14. století a v průběhu věků několikrát přestavovaná, si zaslouží pozornost sama o sobě. V 16. století byl objekt upraven renesančně, o dvě stě let později barokně. V západním křídle se dodnes zachovaly lunetové klenby. Městská správa zde sídlila až do roku 1850. Dnes je bývalá radnice jednou z dominant náměstí, které jako by se zapomnělo v předminulém století.