Muzeum lidových staveb

aneb jak se žilo našim prababičkám

Turistické informace: Otevírací doba, vstupné, kontakt

Nemusíte chodit daleko, abyste se v Kouřimi propadli v čase. Co by kamenem dohodil od centrálního historického náměstí se v lokalitě, zvané odedávna „Na hrázce“, rozprostírá vonící louka, posetá útulnými staveními z dob dávno minulých. Kouřimský skanzen se v průběhu roku mění spolu s přírodou. Zatímco na jaře zpod sněhu nesměle vykukují první kvítky bledulí, zní muzeem lidových staveb veselá hudba.

Na masopustních obchůzkách se potkáte se všemožnými maškarami, užijete si zpěvu i tance a ochutnáte pochoutky z typické zabíjačky. Jen co se slunko vyhoupne trochu výš a ovocné stromy zahalí závoje něžných kvítků, už se v Kouřimi zase slaví. Akce „Na Květnou neděli“ a „Před pomlázkou“ představují návštěvníkům několik staročeských zvyků – bude se vynášet smrt, honit Jidáš a halekat řehtačkou.

V létě se slaví letnice – církevně svatodušní svátky; v říjnu se všichni nemůžou dočkat Svatohavelského císařského posvícení. Avšak ani když romantická vesnička, zakonzervovaná kdesi v minulém století, zapadá sněhem, není všem zábavám konec. V muzeu lidových staveb v Kouřimi slaví Mikuláše, Vánoce i Nový rok.

Živoucí muzeum v přírodě

Muzeum lidových staveb v Kouřimi láká návštěvníky jak k obchůzce tradičních stavení, tak na folklorní veselky, které se zde pořádají pravidelně několikrát do roka. Při zvláštních příležitostech ožije kopec, posetý hrázděnými chalupami, stodolami, statky a špýchary, křížky i božími muky, zvoničkami, sochami a rumpálovými studnami, zpěvem, tancem a vůní tradičního staročeského jídla.

Nápad udělat z obyčejného skanzenu skanzen „živoucí“ byl realizován roku 1995. Od té doby je kouřimské muzeum v přírodě – mimochodem jediné v České republice, které shromažďuje památky lidového stavitelství z celých Čech – chvíli co chvíli plné dobově oděných řemeslníků, podomních prodejců, herců a šarlatánů. Kouřimský skanzen má však své kouzlo nejen v době konání zvláštních akcí. Tichý a malebný, oproštěn od bujarého veselí, nadchne romantické duše snad ještě víc.

Historie kouřimského skanzenu

Počátky Muzea lidových staveb v Kouřimi jsou spjaty s výstavbou vodního díla v zátopové oblasti Želivky. Už několik let se na tomto místě pod třpytivou hladinou ukrývají zbytky několika městeček. Avšak již roku 1972, kdy byla stavba díla plánována, si mnozí uvědomovali historickou hodnotu některých lidových staveb, které měly být navždy pohřbeny v hlubinách. I byli svoláni odborníci, aby několik objektů vytipovali, podrobně prozkoumali, zdokumentovali, rozebrali a přenesli na jiné místo, kde by nestály v cestě vodní nádrži.

Za ono „jiné místo“ byla vybrána Kouřim. Prvních pět staveb zde bylo zpřístupněno veřejnosti roku 1976. Protože měl skanzen úspěch, stavební práce pokračovaly a muzeum získávalo na svůj „dvorek“ další a další objekty. Projekt se rozrostl natolik, že dnes zde můžeme obdivovat lidovou architekturu snad celých Čech a navíc přitom porovnávat vesnický život v čase – stavby pocházejí z druhé poloviny 18. století až z padesátých let 20. století. Mezi nejzajímavější objekty patří dvojice stodol, rychta z Bradlecké Lhoty, celodřevěná kovárna a polohrázděný dům z Jílového u Děčína. Aby byl historický dojem vskutku dokonalý, navlékli průvodci a průvodkyně dobové oblečení. Spíš než cokoli jiného si však asi z návštěvy zapamatujete detaily – třeba bubnovou pračku značky Ideál ze začátku 20. století, tradiční sladkou mucholapku nebo přenosný splachovací záchod.