Středověké opevnění

aneb jak se bránit nezvaným návštěvníkům

Procházíte-li se Kouřimí, nemůžete nepocítit sílu oné historické atmosféry, vznášející se nad městem. Nemalou měrou se na ní podílí zachovalé středověké hradby, které se začaly stavět ve druhé čtvrtině 13. století – tedy v době, kdy samotná Kouřim jako královské město vznikala. První písemná zmínka o Kouřimi rovněž souvisí s hradbami. Roku 1261 byla totiž Kouřim dávána za vzor ostatním utvářejícím se městům.

Hradby jako atrakce pro turisty

Aby vás kouřimské hradby zaujali, nemusíte být odborníky na dějepis a architekturu. Nicméně pokud se vydáte po stopách historie i současnosti, abyste se o nich malinko dozvěděli, hned pochopíte, proč je už roku 1995 vyhlásila česká vláda za Národní kulturní památku.

Kouřimský fortifikační systém je jedinečný už proto, jak velká část se ho zachovala – hradby se dnes táhnou v celkové délce 1 250 metrů. Úžasná je rovněž původnost zdiva a když se zadíváte pořádně, povšimnete si dochovaných detailů. Jen škoda, že z někdejších čtyř bran zbyla do dnešních dnů jen jedna – Pražská. Budiž útěchou, že je to ta ze všech nejdůležitější, neboť stojí v místě, kterým se kdysi směřovalo k zemské stezce od hlavního města. Tato dvoupatrová hranolová věž vznikla ve třetí čtvrtině 13. století a dnes patří k nejlépe zachovalým stavbám svého druhu v celé střední Evropě.

Chcete-li se dozvědět víc, vydejte se ve šlépějích naučné stezky, příznačně nazvané „Středověké opevnění města Kouřimi“. Stezka vede po hradbách a pro potěchu návštěvníka ji zpestřuje devět zastavení, vybavených informačními tabulemi.

Bývávalo, bývávalo…

Když byly kouřimské hradby v polovině 13. století dávány za příklad ostatním městům, ještě nebyly zdaleka dokončeny. Do 16. století se kolem města rozložil dvojitý pás hradeb, doplněný baštami, příkopem a valem. Původně vedly do Kouřimy čtyři brány – kromě zmiňované Pražské to byla Kolínská, Olešecká a Malotická.

Posledním možným vstupem do města pak bývala Katova fortna, nejmenší brána ze všech s jednoduchým obranným systémem. Tou procházeli osoby „stavu nečistého“, tedy právě rodina městského kata. Zachovalá Pražská brána dnes také nevypadá tak, jak kdysi. Někdejší spouštěcí mříž zmizela, rozsáhlé předbraní bylo rozbořeno a městský příkop zasypán. Každopádně fortifikační systém si dojem mohutnosti a majestátnosti zachoval. A když vás jeho prohlížení unaví, můžete si odpočinout v parku „Na Hradbách“, který zde vznikl roku 1914. Příjemný stín zde skýtají koruny mnoha vzácných dřevin.